Rss

Auteursrechten

                                                Dia serie van de Photoshoot Old Shoefactory 2-Standaard

Auteursrecht van fotografen
© Burafo 2007

1.Respecteer het auteursrecht op foto’s.
2.Vraag altijd toestemming aan de fotograaf als je een foto wilt gebruiken.
3.Vertrouw niet op de mededeling van anderen. Alleen de fotograaf kan toestemming geven voor gebruik van een foto.
4. Maak altijd duidelijke afspraken over het gebruik en de vergoeding.
5. Gebruik een foto alleen voor de afgesproken doeleinden.
6. Probeer altijd de maker van een foto te achterhalen. Gebruik een foto niet als je niet weet wie de maker is.
7  Vermeld altijd de naam van de fotograaf bij de foto.
8. Bewerk of verknip een foto niet zonder toestemming van de fotograaf.
9. Let op de rechten die anderen op de foto kunnen hebben. Vraag ook hen toestemming voor gebruik.
10.Geef de fotograaf altijd een bewijsexemplaar van de publicatie.