Rss

Disclaimer

Photoshoot Old Shoefactory 2-Standaard

 

 

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

De webpagina: iedere webpagina waarin KLF-ART een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;

KLF-ART; de bevoegde uitgever van de webpagina/website;

Gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);

U: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijk of rechtspersoon die de webpagina/website gebruikt;

De inhoud: directe schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

 

2. Het onderstaand is van toepassing op de webpagina/website. Door de de webpagina/website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 

3. KLF-ART spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is.

 

4. KLF-ART verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Alle informatie op deze webpagina’s zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden.

 

5. KLF-ART is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigte te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina/website of met de onmogelijkheid de webpagina/website te kunnen raadplegen.